Mckenzie therapie

Heeft u last van a-specifieke klachten en is er geen duidelijk oorzaak aan te geven? Het vinden van de oorzaak zal niet in iedere situatie mogelijk zijn, waardoor wij in deze situaties meer geïnteresseerd zijn in uw klachtenbeeld. We kijken hoe houding en bewegen de klachten beïnvloed en aan de hand daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Het is een unieke methode gezien er bewust voor wordt gekozen niet te zoeken naar de oorzaak, maar uw leven leefbaar maken voorop stelt. 

 

De McKenzie therapie kan uitstekende resultaten bieden bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Daarnaast kan de therapie ook worden toegepast bij behandeling van de overige gewrichten zoals schouder en heup. 

 

Meer informatie over deze therapie kunt u vinden op www.mckenzie.nl